Viereck 6

primarna barva
izbrane lastnosti primarna barva:
količina